Bucaramanga, by i nordøstlige Colombia, i Cordillera Oriental, ca. 1000 moh.; 514 600 innb. (2007), i byområdet 1 050 500 innb. (2007). Handel med kaffe, tobakk, kakao m.m. Mangesidig industri, bl.a. metall-, tekstil- og tobakksindustri. Universitet (1947). Jernbane til Puerto Wilches ved Río Magdalena. Grunnlagt i 1622, sterk vekst på slutten av 1800-tallet.