Buagrunnen, viktig fiskefelt utenfor romsdalskysten, Møre og Romsdal fylke, for flere fiskearter og fiskerier, strekker seg ut til 15–20 nautiske mil av grunnlinjen. Meget viktig gyteområde for norsk vårgytende sild. Gyteområde også for torsk og hyse.