Brusdalsvatnet, vann på Oksenøya i kommunene Ålesund og Skodje i Møre og Romsdal, 7,5 km2. Vannet er langstrakt og ligger i en forsenkning vest-øst i store deler av øyas lengde. E 39 følger nordbredden av vannet. Brusdalsvatnet er Ålesunds drikkevannskilde.