En slekt som stammer fra blikkmaker i Trondheim Didrik Brun (1640–97). Hans sønnesønns sønn Svend Busch Brun (1774–1826), sogneprest i Frosta, var far til gårdbruker i Verdal Diderik Brun (1810–39) og teologen Hans Brun (1820–99). Diderik Brun var far til skuespilleren Johannes Finne Brun (1832–90), som var gift med skuespilleren Louise Larsine Brun (1831–66).