Brother Jonathan, i eldre engelsk brukt som spøkefullt navn på det amerikanske folk, eller som betegnelse for en typisk amerikaner (også kalt bare Jonathan), lik John Bull om engelskmannen.