Brossviksåta, fjell sør for Sognefjordens munning, Gulen kommune, Sogn og Fjordane; 723 moh. Gulen hovedsender for radio og fjernsyn.