Bror Henning Walter Dickson, svensk kritiker og forfatter. Utgav en rekke teaterstykker, diktsamlinger og prosaverker etter debuten 1942 med novellesamlingen Perspektiv från Stigberget. Hans hovedverk er den 8 bind store selvbiografiske familiekrøniken som ble innledet med Skallgång (1946) og avsluttet med Solgömma (1957). Her skildres realistisk, på en hverdagslig prosa preget av 1930-årenes stil, en svunnen tids bondemiljø, den voksende faglige og politiske bevissthet innen arbeiderbevegelsen, utvandringen til USA, og en ny generasjons oppbrudd fra og tilbakevending til sitt opprinnelige svenske miljø. Dickson hadde også en omfattende produksjon av essays og kulturkritiske arbeider, som er radikalt, sosialistisk farget, men nærmest impresjonistisk i form. I 1980 kom Perspektiv på Kina.