Bror Emil Hildebrand, svensk numismatiker og historiker. Riksantikvar 1837–79; sentral innen utbyggingen av et historisk museumsvesen og organiseringen av kulturminnevernet. Han utgav bl.a. Anglosachsiska mynt i svenska Kgl. myntkabinettet (1846; 2. utg. 1881) og redigerte 1864–80 Antiquarisk tidskrift, som han hadde grunnlagt.