Bromopsis, planteslekt i gressfamilien, nær i slekt med den egentlige faksslekten, Bromus. Høye, flerårige gress. Fem arter i Norge, vanligst er skogfaks. Bladfaks har vært plantet langs veier og jernbaner og er i rask spredning, i hele landet.