Broglie, fransk adelsslekt av piemontesisk opprinnelse, kjent siden 1243. Slekten fikk 1643 tittelen greve av Revel og en gren førte tittelen marki av Dormans 1671–1702. Marskalk Victor François de Broglie (1718–1804) ble 1742 fransk hertug av Broglie, og 1759 tysk riksfyrste. Slektens overhode fører tittelen hertug, mens de yngre medlemmer fører tittelen fyrste av Broglie eller fyrste av Broglie-Revel.