Britt Hildeng, norsk politiker (A); cand.polit., førsteamanuensis ved Norges Kommunal- og Sosialhøgskole fra 1983. Medlem av Oslo bystyre 1972–79 og 1992–99, kommunalråd 1992–97. Leder av Oslo Arbeiderparti 1993–2000. Stortingsrepresentant for Oslo 1997–2009.