Britemesse, 7. okt., har navn etter den hellige Birgitta. Primstavmerket er en bok eller et hus, som begge peker mot klosteret i Vadstena. I Telemark heter det at da graver bjørnen hi og sanker lyng til det. Et annet primstavmerke er derfor to lyngkvister. Ved Britemesse skulle man også høste kålen, og derfor ble dagen også kalt Kåldagen.