Britannia Major var romernes navn på Storbritannia og opprinnelsen til det senere engelske Great Britain. Det står i motsetning til Britannia Minor (Lille-Britannia), Bretagne.