Brit Karen Hoel, norsk politiker (A). Kontormedarbeider fra 1975. Medlem av Øyestad kommunestyre og Aust-Agder fylkesting 1979–83. Stortingsrepresentant fra Aust-Agder 1981–97, leder av Sosialkomiteen 1989–93.