Bristol Bay, bukt av Beringhavet, ved sørvestkysten av Alaska, nord for Alaska Peninsula. Rikt laksefiske, men grunt og farlig farvann.