Brian Urquhart, britisk internasjonal tjenestemann. Tilknyttet FNs generalsekretariat siden starten i 1945 til han gikk av 1986. 1946–49 sekretær for Trygve Lie, tilknyttet arbeidet med de fredsbevarende styrker 1954–71, visegeneralsekretær for politiske saker 1974–86. Har utgitt bl.a. Hammarskjöld (1973), 40 Years for Peace (1987), Renewing the United Nations System (1994).