Breviarium Romanum, i den katolske kirke navnet på en bok som inneholder de bønner og liturgiske lesestykker som prestene skal lese til de tider som er fastsatt av kirken (se tidebønner og horae canonica). Det romerske breviarium er oppstått tidlig i middelalderen og fikk 1658 sin endelige form (Pius 5s breviariumreform).