Brent Spar, lager- og lastebøye for olje, brukt av Shell UK på Brentfeltet på britisk sokkel fra 1976 til 1991. 1995 ble den slept mot en planlagt dumpeplass på dypt vann nordvest for Hebridene i Atlanterhavet. Kraftig kritikk førte til at Shell omdirigerte slepet til Erfjord i Rogaland, hvor bøyen var forankret frem til 1998. Brent Spar ble så flyttet til Vats for demontering. Toppseksjonen ble fjernet for resirkulering, mens hovedseksjonen ble kuttet i ringer som 1999 ble montert som kaifundament i Mekjarvik utenfor Stavanger.