Brennus (1), høvding for de gallere som falt inn i Italia og slo romerne ved Allia og inntok Roma. Ifølge senere kilder ble byen delvis ødelagt og bare en liten kontingent romere med Marcus Manlius Capitolinus i spissen klarte å holde et citadell på Capitol i 390 eller 387. Da romerne skulle løskjøpe seg, skal han ha brukt falsk vekt ved veiingen av gullet; da det ble gjort innsigelser, kastet han sitt sverd i vektskålen med ordene Vae victis (ve de overvunne). Antagelig ledet Brennus en gruppe leiesoldater som skulle tjenestegjøre for kongen av Syrakus og fortsatte ferden ned dit etter å ha fått sine løsepenger. Det er imidlertid ikke arkeologiske spor etter store ødeleggelser på denne tiden, så de senere kildene overdriver antagelig gallernes herjinger. Men "gallerfrykten" (metus gallicus) var høyst reell i romersk mentalitet i mange hundre år etter.