Brennåsen, tettsted i Songdalen kommunen, Vest-Agder, ved E 39 og Søgneelva, ca. 8 km vest for Kristiansand, 460 innbyggere (2014). Boligområde.