Bremsteinen, øygruppe i Vega kommune, Nordland, ute i havet rundt 20 km vest for sørvestspissen av øya Vega. Godt fiskevær, egg- og dunvær. Øyene er i dag ubebodde. Bremstein fyr ligger på høyeste punkt (21 moh.) på Geiterøya, en øy i Steinan som utgjør øygruppens vestligste del. I den østre delen ligger Heimøy som tidligere hadde størst bosetting, og naboøya Andholmen med øygruppens høyeste punkt, 27 moh.