Breivikeidet er et eid i Tromsø kommune, Troms, strekker seg fra Fagernes ved Ramfjorden, en arm av Balsfjorden i vest, til den lille tettbebyggelsen Breivik med fergestedet Breivikeidet ved Ullsfjorden i øst. Fv. 91 går fra E 6 ved Fagernes 24 km til Breivikeidet og videre via fergesambandet Breivikeidet–Svensby videre langs fjorden Kjosen til Lyngseidet i Lyngen. Dette er korteste veiforbindelse fra Tromsø til Nord-Troms og Finnmark.