Breivik, tettbebyggelse i Harstad kommune, Troms, ved Rv. 83, rundt sju km sør for bysenteret. Breivika har 1148 innbyggere (2017) og utgjør en del av Harstad tettsted.