Bredalsfjellet, fjell i Lyngen kommune, Troms; 1538 moh. Bredalsfjellet ligger sentralt i Lyngsalpan, på vestsiden av fjorden Lyngen, nordvest for tettstedet Furuflaten.