Brattegga er en fiskebankeStoregga, 75–100 km utenfor Hustadlandet i Møre og Romsdal. Brattegga har dybder på 150–500 m. Det drives linefiske etter torsk, brosme og lange i tiden mai–november.