Brannfjell, fjellrygg sørøst for Ekebergsletta i Nordstrand bydel, Oslo, 207 moh., antakelig med navn etter varselilden som i gamle tider tentes på den nærliggende Ryen Varde. Brannfjell er utlagt som naturpark. Et av de eldste bindeledd mellom Oslo og Follobygdene var den steinsatte veien over Brannfjell.