Brabant, fra 1994 delt i tre, Flamsk Brabant (Vlaams Brabant), Vallonsk Brabant (Brabant Wallon) og Brussel.