Hommelstø i Brønnøy, driver dagbrudd i marmor (kalkstein) på Akselberg, anlagt 1999. Steinen knuses, males og oppredes for bruk som fyllstoff i papirindustrien. Datterselskap av Hustadkalk AS i Fræna nord for Molde.