Brøndum-banden, dansk nazistisk terroristgruppe under den tyske okkupasjon. Fikk sitt navn etter sitt mest beryktede medlem, Henning Emil Brøndum, som ble tysk SS-soldat 1941, medlem av Schalburgkorpset 1943 og leder av en særskilt terroristgruppe 1944. De fleste av bandens medlemmer ble etter krigen dømt til døden, og Henning Brøndum og 6 andre ble henrettet 1947.