Boubacar Boris Diop, senegalesisk forfatter; sterkt venstreorientert og meget kritisk til sitt lands styresett. Han er mest kjent for romanen Le Temps de Tamango (1981), som behandler samtidens begivenheter slik han mener de vil fortone seg for menneskene i det 21. århundre. Hans senere romaner, blant dem Les Tambours de la mémoire (1987), er mer tradisjonelle i formen og formidler et mer pessimistisk syn på utviklingen i Afrika. Skuespillet Thiaroye terre rouge (1981) har oppnådd stor anerkjennelse. Diop er også kjent for sine essayer.