Bosra i Moab. Nevnt i Det gamle testamente og i noen utenombibelske tekster. Den nøyaktige beliggenhet er ukjent.