Borthen, norsk slekt med navn etter gården Bortn i Melhus. Føres tilbake til Henrik Hammer (ca. 1700), som ble gift til gården. Den nålevende slekt stammer fra hans sønnesønns sønn Jørgen Borthen (1783–1851), væreier på Froøyene (Froan), som ennå er i slektens eie.