Editae saepe, berømt pavelig bulle, utstedt 1910 av Pius 10. Bullen ble utsendt ved 300-årsminnet for Carlo Borromeos kanonisering. Den vakte opphisselse blant Tysklands protestanter pga. sårende uttrykk om reformatorene og deres hjelpere og allierte blant de tyske fyrster.