Borremose, myrdrag i Danmark, i Himmerland på Nord-Jylland, med en tilfluktsborg fra tidlig jernalder på en holme i den sørlige ende av mosen. Borremose ble anlagt ca. 300 f.Kr. som en befestet landsby. Etter ca. 200 år, ble den brent og forsvarsverkene ødelagt. Stedet har ligget øde etter den tid, og av forsvarsanleggene er nå bare få rester synlige. Utgravninger fra 1936 og 1989 har vist at de bestod av en enkel jordvoll med palisadeforsterkning og en ytre ca. 2 m dyp vollgrav som følger kanten av holmen. En brolagt vei fører ut til borgen fra markene innenfor. I den nå torvfylte graven fantes kulturlag med rike og viktige funn, hovedsakelig av leirkar, men også en del tresaker var bevart. Blant disse kan nevnes en målestokk inndelt i 16,5 cm lange enheter, noe som tyder på at det nordiske målesystem dengang tilsvarte det klassisk greske.