Borrelyngen er en del av det opprinnelige beiteområdet Højlyngen på Bornholm i Danmark, beliggende sørøst for Hammershus på Bornholms nordvestkyst. Sammen med Hammeren og Slotslyngen utgjør Borrelyngen et samlet naturområde på 600 ha, mens Borrelyngen bare er 10 ha. Borrelyngen er fredet. Etter andre verdenskrig grodde området igjen men i dag ryddes det og pleies med sau. Borrelyngen inneholder Ravnedalen som er en sprekkedal, en bronsealderhaug og «Knægten,» som er en bautastein omgitt av gravrøyser.