Bororo, kongedømme i Øst-Afrika, i dagens Mosambik, dannet ca. 1580 av en innvandrende gruppe under ledelse av Lundu fra Malawi.