Boris Christoff, bulgarsk sanger (bass). Studerte opprinnelig jus, men utdannet seg fra 1942 som sanger i Roma og Salzburg. Debuterte 1946. Engasjert ved ledende operascener i Europa og USA; operasanger med stor stemmeprakt og scenisk dyktighet, særlig kjent for sine tolkninger av russiske operaer, som Boris Godunov, og av Filip 2 i Verdis Don Carlos.