Boris 1, regjerte 852–89, gjennomførte kristningsverket i Bulgaria og sikret landet en uavhengig kirkeorganisasjon på konsilet i Konstantinopel 870. Han fremmet også slavisk misjonsvirksomhet og litteratur utenfor sitt rikes grenser (se Kyrillosog Methodios). Abdiserte til fordel for sønnen Vladimir og ble munk. Etter et opprør vendte Boris 895 tilbake for å styrte Vladimir og la sønnen Simeon overta styret. Kanonisert av den ortodokse kirke.