Borghild, kvinnenavn, norrønt Borghildr, Borgildr, av de samme røtter som norrønt bjǫrg, 'hjelp, berging, verge', og norrønt hildr, 'strid, kamp'; som siste ledd i navn trolig 'stridskvinne, valkyrje'. Navnedag 2. desember.