Borgen, villastrøk i vestlige Oslo, Vestre Aker bydel, nordvest for Frognerparken. Området har navn etter gården Borgen, som på 1100-tallet ble overdratt til Hovedøya kloster. En del av Lille Borgen ble kjøpt av kommunen 1897 til anlegget av Vestre gravlund. Vestre krematorium oppført 1908–09; tilbygg innviet 1930.