Booker Taliaferro Washington, amerikansk pedagog, født som slave på en plantasje i Virginia. Han arbeidet for de svartes rettigheter som amerikanske borgere, for deres utdannelsesmuligheter og for et godt forhold mellom svarte og hvite. Fra 1881 var han leder av en skole for svarte i Tuskegee, Alabama, hvor praktiske ferdigheter og kroppsarbeid stod sentralt i oppdragelsen. Ved Washingtons død hadde skolen 2000 elever. Sitt liv skildret han i Up from Slavery (1901, norsk overs. 1903).