Mostazafan & Janbazan Foundation, mektige islamske økonomiske stiftelser opprettet etter 1979, nesten alle kontrolleres av geistlige.