Bondetoget, et demonstrasjonstog i Stockholm 6. februar 1914, hvor omkring 30 000 bønder fra hele Sverige ble tatt imot av kong Gustav 5 på Stockholms slott. Demonstrasjonen var et uttrykk for misnøyen i konservative kretser med den liberale regjeringen Staaffs forsiktige forsvarspolitikk. I en hilsningstale («Borggårdstalen») gav kongen uttrykk for sin forståelse for demonstrasjonen, og skapte dermed en konstitusjonell konflikt som førte til at regjeringen gikk av 10. februar.