Bondebladet, riksdekkende ukeavis som utgis i Oslo av Norges Bondelag og landbrukssamvirket gjennom et selvstendig andelslag; fungerer som medlemsblad for organisasjonene. Grunnlagt 1974. Opplag 2003: ca. 83 000. Ansvarlig redaktør: Bendik Bendiksen.