Bonaventura Genelli, tysk maler og tegner, elev av sin far Janus Genelli og sin onkel H. C. Genelli. Han oppholdt seg mange år i Roma der han utviklet godt komponerte malerier med mytologiske motiver. Mest kjent er hans En vellystings liv, En heks' liv og En kunstners liv og hans tegninger til Homer og Dante.