Bonampak, ruinby i staten Chiapas, sørlige Mexico, fra mayakulturens gullalder, oppdaget 1946. Bonampak er kjent for sine unike murmalerier, som forestiller rituelle hendelser tidfestet til ca. 790.