Bonjákas, Banakas, grend i Tana kommune, Finnmark, på vestsiden av Deatnus (Tanaelvas) munning. Her ligger Tana videregående skole som tidligere var Finnmark Landbruksskole og da regnet som verdens nordligste. Her lå også tidligere standkvarter for Varanger bataljon.