Bollingenprisen, amerikansk kunst- og litteraturpris, første gang utdelt av Library of Congress i 1949. Prisen tilfalt Ezra Pound, og pga. hans fascistiske holdning under krigen oppstod en hissig strid i litterære kretser som resulterte i at universitetsbiblioteket ved Yale overtok utdelingen fra 1950. Navn etter byen Bollingen i Sveits (ofte besøkt av Carl Jung), gitt av prisens opphavsmann Paul Mellon, en beundrer av Jung.