Bogesund er et slott i Vaxholm kommune, Sverige, 25 km nordøst for Stockholm. Slottet ble oppført på 1640-tallet for Per Brahe og var opprinnelig et kompakt, kubisk steinhus i fire etasjer. På 1860-tallet ble slottet ombygd i nygotisk-romantisk stil, og fikk blant annet fire hjørnetårn. Anlegget er i dag i den svenske statens eie.