Bodens fästning er en svensk festning anlagt i årene 1901–1916 ved byen Boden i Norrbotten til forsvar av overgangen over Luleälven. En fortfestning, er anlagt som et dobbelt brohode; fortene er sprengt inn i fjellet i høydene som omgir byen, skytset i pansertårn. Festningen ble utbygd og modernisert under og etter andre verdenskrig. Festningen er også fredsforlegning for flere avdelinger.